Admin kiểm tra hộ em bài post tại link : http://netbanme.com/showthread.php?1...ao-c%E1%BA%A5p

Nếu lỗi data thì xóa bài hộ em.
Tên bài viết : Bạn muốn trang trí trần nhà mình bằng trần xuyên sáng cao cấp ?
Người đăng: kendy26th
Box: Nội thất - Xây dựng.
Em cảm ơn ạ !